JENSEN, Niels Landting

JENSEN, Niels Landting

Mand 1898 -

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Boks    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  JENSEN, Niels Landting blev født 7 aug. 1898, Ahler Nørgaard i Sønder Borris (søn af JENSEN, Peder og NIELSEN, Ane Kathrine).

  Notater:

  Niels Landting Jensen gik i skole i Borris og var 1918-1919 elev på Ry højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var bl.a. 3 år på Borris forsøgsgård. Han rejste til USA 1923 og arbejdede ved landbruget i Minnesota til 1927. Han var forpagter af Randbølgaard indtil 1943 og overtog derefter et depot for Carlsberg og Tuborg i Randbøl. Denne virksomhed havde han til 1952, da han overtog Carlsbergdepotet i Jelling. Han har desuden siden 1947 haft en landejendom i Frederikshåb. Han har været medlem af bestyrelsen for Den konservative vælgerforening

  Niels — SØRENSEN, Ibba Kirstine Lie. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. JENSEN, Jytte Landting

Generation: 2

 1. 2.  JENSEN, Peder blev født 26 jun. 1858, Ahler Østergaard i Sønder Borris (søn af THOMSEN, Jens og PEDERSDATTER, Karoline Sofie); døde 1916, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.

  Notater:

  Peder Jensen gik i skole i Borris. Han blev uddannet ved landbruget. "Ahler Nørgaard" bliver udstykket fra Ahlergaard den 21-07-1889, som faderen byggede til ham. Han må imidlertid være død som forholdsvis ung, for den 18-12-1915 sælger enken Kathrine Jensen gården.


  Han var medlem af sognerådet.  Peder Jensen gik i skole i Borris. Han blev uddannet ved landbruget. "Ahler Nørgaard" bliver udstykket fra Ahlergaard den 21-07-1889, som faderen byggede til ham. Han må imidlertid være død som forholdsvis ung, for den 18-12-1915 sælger enken Kathrine Jensen gården.

  Han var medlem af sognerådet.

  Peder — NIELSEN, Ane Kathrine. [Gruppeskema]


 2. 3.  NIELSEN, Ane Kathrine
  Børn:
  1. JENSEN, Jens Ahler Nørgaard blev født 20 mar. 1897, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.
  2. 1. JENSEN, Niels Landting blev født 7 aug. 1898, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.
  3. JENSEN, Karoline Mathilde blev født 27 feb. 1900, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.
  4. JENSEN, Harald blev født 27 aug. 1901, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.


Generation: 3

 1. 4.  THOMSEN, Jens blev født 1 aug. 1816, Sønder Urup, Grindsted (søn af HANSEN, Thomas og JENSDATTER, Sophie Amalie); døde 13 maj 1905, Urupgaard : Urup, Grindsted.

  Notater:

  Han blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirken den 22. september 1816. Gudmor ved dåben var Anders Møllers kone fra Hoven mølle. Faddere var Ivar Christensen og hustru af Sønderby, Johanne Andersdatter af Urup samt Anders Møller af Hoven mølle.


  Jens Thomsen var studepranger, og det var derved han havde tjent så mange penge, at han kunne købe Ahlergaard i Borris.


  Jens Thomsen var en meget driftig mand, der foruden studehandel, virkede aktivt ved anlæggelsen af den store Dalgaskanal, og tilplantede 90 tdr. land med nåletræer. Han blev tildelt ridderkorset, som en erkendtlighed for plantningsarbejdet og opdyrkning af hede. Af Ahlergaards meget store jordtilliggende tilskødede han parceller til sine studedrivere, og til sidst delte han hovedarealet op i fire, så der ved hans død i 1905 foruden Ahlergaard også var Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard og Ahler Nørgaard.

  Næstældste søn Thomas Jensen overtager Ahlergaard, Johannes Jensen Ahler får Østergaard, Peder Jensen Ahler Nørgaard, medens Jens Thomsen og hans hustru flytter hen på Ahler Vestergaard. Gården beholder de til 17-02-1902, hvorefter de flytter til Herning, hvor de forbliver til deres død.


  Det skøde, der blev udfærdiget, da Mads Rahbæk solgte Ahlergaard til Jens Thomsen, havde Jenny i Fiskbæk en ulæselig kopi af. Det er lykkedes at få det oversat til nudansk, og bliver, sammen med lidt mere om Jens Thomsen, gengivet i det følgende.


  Skøde


  Undertegnede Mads Rahbæk til Ahlergaard i Borris tilstaar og herved vitterliggør til Jens Thomsen af Aadum, at have solgt og afhændet følgende mig efter Skøde tinglyst 18. December 1850 tilhørende Ejendomme, nemlig:

  1) Gaard Parcellen Matr. Nr. 1 a af min med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykkede Gaard Ahlergaard i Borris med Bygninger og Ejendomme af Hartkort gl. Matr. 4 Tdr. 2 Fjdk. 3/4 Alb. gl. Skat 30 Rdl. 83 Skill. med andel i Matr. Nr. 94.

  2) Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk, ligeledes med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykket fra ovenmeldte Gaard af Hartkorn ny Matr. 1 Td. 3 Fjdk. 3/4 Alb. gl. Skat 8 Mark 52 Skill., og bemærkes det, at hvis denne Ejendom sælges fra Gaarden, der da skal følge til Bebyggelse inden 2 Aar og under 300 Alens afstand beliggende Ejendom.

  3) Den under Nr. 1 nævnte Ejendoms anpart Konge- Korn og Qvægtiende alt for Købesum 6000 Rd. Skriver Seks Tusinde Rigsdaler rede Sølv. Og da denne Købesum er berigtiget saa skøder og overdrager herved fornævnte Jens Thomsen de omtalte ham solgte Ejendomme med al dens rette Tilliggende og Tilhørende og med alle de Rettigheder og Herligheder samt Byrder og Forpligtelser som mit og andre og tilhørt og saaledes som jeg har paa den nævnte Gaard samme under Hjemmets Ansvar efter Loven.

  Det bemærkes at Indenrigsrilinisteriets Tilladelse til Udstykning er tiltraadt 12. Juni 1849.


  Til Bekræftelse under min Haand


  Ahlergaard


  Mads Rahbcek Til vitterlighed


  Jens Thomsen Johann Jacobsen


  Christen Nielsen Debelmose  I Henhold til Amtsvejinspektoratets Udstyknings Approbation af 12. Juni 1849 hvorved de herved aghændede Parceller staar anført med Hartkorn saaledes:


  Matr. Nr. 1 a Hovedparcellen med 94: 4 Td. 2 Sk. 3/4 Alb.


  Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk 1 Td. 3 Sk. 3/4 Alb.


  I alt Hartkorn 5 Td. 1 Sk. 1 Fjk. 1½ Alb.


  Gl. Skat 39 Rdl. 39 Skill.  Ringkøbing Amtsstue 9. Januar 1852


  Schulin  Læst i Bølling Nørre Herreds Ret 22. Januar 1852.  På Grindsted Lokalhistorisk Arkiv findes 1 bd. "Historien om Jens Thomsen "Fra Urup til Ahler" fortalt af Jens Linding Thomsen"  BILLEDE: Billedet er af studehandler Jens Thomsen, født i Urup 1816, død 1904 (Urupgård) og Karoline Pedersdatter født i Eg 1824, død 1905 (Egsgård). Billederne er indleveret den 3. august 1977 til Grindsted Museum af Jens Thomsen Lindvig, Koldingvej 23, Vejle. KYSE: Kysen har tilhørt Karoline Pedersdatter og er samme dato indleveret af Karoline Pallesen, Orten pr. Varde. Den er sort, vatteret med bindebånd. Yderligere oplysninger se læg i sagsmappen. Samme personer har meddelt, at pengekatten (0 x 598) der ligger i udstillingen i Borgergade, har forkert adresse. Der skal i stedet stå: Tilhørt studehandler Jens Thomsen, Borris.

  Han blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirken den 22. september 1816. Gudmor ved dåben var Anders Møllers kone fra Hoven mølle. Faddere var Ivar Christensen og hustru af Sønderby, Johanne Andersdatter af Urup samt Anders Møller af Hoven mølle.


  Jens Thomsen var studepranger, og det var derved han havde tjent så mange penge, at han kunne købe Ahlergaard i Borris.


  Jens Thomsen var en meget driftig mand, der foruden studehandel, virkede aktivt ved anlæggelsen af den store Dalgaskanal, og tilplantede 90 tdr. land med nåletræer. Han blev tildelt ridderkorset, som en erkendtlighed for plantningsarbejdet og opdyrkning af hede. Af Ahlergaards meget store jordtilliggende tilskødede han parceller til sine studedrivere, og til sidst delte han hovedarealet op i fire, så der ved hans død i 1905 foruden Ahlergaard også var Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard og Ahler Nørgaard.

  Næstældste søn Thomas Jensen overtager Ahlergaard, Johannes Jensen Ahler får Østergaard, Peder Jensen Ahler Nørgaard, medens Jens Thomsen og hans hustru flytter hen på Ahler Vestergaard. Gården beholder de til 17-02-1902, hvorefter de flytter til Herning, hvor de forbliver til deres død.


  Det skøde, der blev udfærdiget, da Mads Rahbæk solgte Ahlergaard til Jens Thomsen, havde Jenny i Fiskbæk en ulæselig kopi af. Det er lykkedes at få det oversat til nudansk, og bliver, sammen med lidt mere om Jens Thomsen, gengivet i det følgende.


  Skøde


  Undertegnede Mads Rahbæk til Ahlergaard i Borris tilstaar og herved vitterliggør til Jens Thomsen af Aadum, at have solgt og afhændet følgende mig efter Skøde tinglyst 18. December 1850 tilhørende Ejendomme, nemlig:

  1) Gaard Parcellen Matr. Nr. 1 a af min med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykkede Gaard Ahlergaard i Borris med Bygninger og Ejendomme af Hartkort gl. Matr. 4 Tdr. 2 Fjdk. 3/4 Alb. gl. Skat 30 Rdl. 83 Skill. med andel i Matr. Nr. 94.

  2) Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk, ligeledes med Indenrigsministeriets Tilladelse udstykket fra ovenmeldte Gaard af Hartkorn ny Matr. 1 Td. 3 Fjdk. 3/4 Alb. gl. Skat 8 Mark 52 Skill., og bemærkes det, at hvis denne Ejendom sælges fra Gaarden, der da skal følge til Bebyggelse inden 2 Aar og under 300 Alens afstand beliggende Ejendom.

  3) Den under Nr. 1 nævnte Ejendoms anpart Konge- Korn og Qvægtiende alt for Købesum 6000 Rd. Skriver Seks Tusinde Rigsdaler rede Sølv. Og da denne Købesum er berigtiget saa skøder og overdrager herved fornævnte Jens Thomsen de omtalte ham solgte Ejendomme med al dens rette Tilliggende og Tilhørende og med alle de Rettigheder og Herligheder samt Byrder og Forpligtelser som mit og andre og tilhørt og saaledes som jeg har paa den nævnte Gaard samme under Hjemmets Ansvar efter Loven.

  Det bemærkes at Indenrigsrilinisteriets Tilladelse til Udstykning er tiltraadt 12. Juni 1849.


  Til Bekræftelse under min Haand


  Ahlergaard


  Mads Rahbcek Til vitterlighed


  Jens Thomsen Johann Jacobsen


  Christen Nielsen Debelmose  I Henhold til Amtsvejinspektoratets Udstyknings Approbation af 12. Juni 1849 hvorved de herved aghændede Parceller staar anført med Hartkorn saaledes:


  Matr. Nr. 1 a Hovedparcellen med 94: 4 Td. 2 Sk. 3/4 Alb.


  Matr. Nr. 96 Skjern Mærsk 1 Td. 3 Sk. 3/4 Alb.


  I alt Hartkorn 5 Td. 1 Sk. 1 Fjk. 1½ Alb.


  Gl. Skat 39 Rdl. 39 Skill.  Ringkøbing Amtsstue 9. Januar 1852


  Schulin  Læst i Bølling Nørre Herreds Ret 22. Januar 1852.  På Grindsted Lokalhistorisk Arkiv findes 1 bd. "Historien om Jens Thomsen "Fra Urup til Ahler" fortalt af Jens Linding Thomsen"  BILLEDE: Billedet er af studehandler Jens Thomsen, født i Urup 1816, død 1904 (Urupgård) og Karoline Pedersdatter født i Eg 1824, død 1905 (Egsgård). Billederne er indleveret den 3. august 1977 til Grindsted Museum af Jens Thomsen Lindvig, Koldingvej 23, Vejle. KYSE: Kysen har tilhørt Karoline Pedersdatter og er samme dato indleveret af Karoline Pallesen, Orten pr. Varde. Den er sort, vatteret med bindebånd. Yderligere oplysninger se læg i sagsmappen. Samme personer har meddelt, at pengekatten (0 x 598) der ligger i udstillingen i Borgergade, har forkert adresse. Der skal i stedet stå: Tilhørt studehandler Jens Thomsen, Borris.

  Jens blev gift med PEDERSDATTER, Karoline Sofie 28 sep. 1851. Karoline (datter af CHRISTOFFERSEN, Peder Hans og KLOSTER, Maren Nielsdatter) blev født 2 dec. 1824, Grindsted; døde 1905, Egsgaard i Eg, Grindsted. [Gruppeskema]


 2. 5.  PEDERSDATTER, Karoline Sofie blev født 2 dec. 1824, Grindsted (datter af CHRISTOFFERSEN, Peder Hans og KLOSTER, Maren Nielsdatter); døde 1905, Egsgaard i Eg, Grindsted.

  Notater:

  Hun blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirken 2-01-1825. Gudmor var Jens Christian Stoffersens kone fra Påbøl og faddere var Niels Kloster og Jacob Hansen af Horsbøl samt Jørgen Sørensen i Eg.

  Forlover ved hendes bryllup med Jens Thomasen var gårdmand Peder Hans Christoffersen af Eg og gårdmand Peder Christian Berthelsen af Sønderby.  Hun blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirken 2-01-1825. Gudmor var Jens Christian Stoffersens kone fra Påbøl og faddere var Niels Kloster og Jacob Hansen af Horsbøl samt Jørgen Sørensen i Eg.


  Forlover ved hendes bryllup med Jens Thomasen var gårdmand Peder Hans Christoffersen af Eg og gårdmand Peder Christian Berthelsen af Sønderby.

  Børn:
  1. JENSEN, Maren blev født 16 dec. 1853, Ahler Østergaard i Sønder Borris.
  2. JENSEN, Thomas
  3. 2. JENSEN, Peder blev født 26 jun. 1858, Ahler Østergaard i Sønder Borris; døde 1916, Ahler Nørgaard i Sønder Borris.
  4. JENSEN, Ane Ahler
  5. JENSEN, Johannes Sofus
  6. JENSEN, Ane Kirstine blev født 4 mar. 1873, Ahler Østergaard i Sønder Borris.


Generation: 4

 1. 8.  HANSEN, Thomas blev født 6 sep. 1778, Sønder Urup, Grindsted (søn af THOMSEN, Hans og THUESDATTER, Anne Kirstine); døde 19 jul. 1861, Sønder Urup, Grindsted.

  Notater:

  Herregårdsvej nr. 6 Matr. nr. 1, Sønder Urup

  Thomas Hansen overtager gården 1802, efter hans far Hans Thomsen, der overtog den i 1775.


  Omkring 1816 var hele hovedparcellen på 8 tdr hartkorn. Men det var strenge tider efter statsbankerotten i 1813 og 1832 blev halvdelen af hartkornet solgt fra og denne gård på 4 tdr hartkort blev afstået til Ane Kierstine Thomasdatter, da hun blev gift Jens Bertelsen fra Påbøl.

  Herregårdsvej nr. 6 Matr. nr. 1, Sønder Urup


  Thomas Hansen overtager gården 1802, efter hans far Hans Thomsen, der overtog den i 1775.  Omkring 1816 var hele hovedparcellen på 8 tdr hartkorn. Men det var strenge tider efter statsbankerotten i 1813 og 1832 blev halvdelen af hartkornet solgt fra og denne gård på 4 tdr hartkort blev afstået til Ane Kierstine Thomasdatter, da hun blev gift Jens Bertelsen fra Påbøl.

  Thomas blev gift med JENSDATTER, Sophie Amalie 2 maj 1801, Tange, Thorstrup. Sophie (datter af KNUDSEN, Jens og CHRISTENSDATTER, Karen) blev født 13 jul. 1779, Ulkjær Mølle Give; døde 23 jul. 1872, Sønder Urup, Grindsted; blev begravet 29 jun. 1872, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark. [Gruppeskema]


 2. 9.  JENSDATTER, Sophie Amalie blev født 13 jul. 1779, Ulkjær Mølle Give (datter af KNUDSEN, Jens og CHRISTENSDATTER, Karen); døde 23 jul. 1872, Sønder Urup, Grindsted; blev begravet 29 jun. 1872, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark.
  Børn:
  1. THOMSEN, Jens blev født 8 nov. 1801, Sønder Urup, Grindsted; døde 25 apr. 1802, Sønder Urup, Grindsted.
  2. THOMSEN, Hans Peder blev født 11 apr. 1803, Sønder Urup, Grindsted; døde 1 mar. 1872, Odderup.
  3. THOMASDATTER, Anne Kirstine blev født 12 maj 1806; døde 18 jun. 1806.
  4. THOMASDATTER, Ane Kierstine blev født 21 jun. 1807, Sønder Urup, Grindsted; døde 3 feb. 1892.
  5. THOMASDATTER, Karen blev født 21 okt. 1809, Sønder Urup, Grindsted; døde 26 jan. 1901, Hoven, Ringkøbing Amt; blev begravet 31 jan. 1901, Hoven, Ringkøbing Amt.
  6. THOMASDATTER, Karen Bok blev født 30 mar. 1812, Sønder Urup, Grindsted.
  7. THOMASDATTER, Anna Mette Kjerstine blev født 13 apr. 1814, Sønder Urup, Grindsted.
  8. 4. THOMSEN, Jens blev født 1 aug. 1816, Sønder Urup, Grindsted; døde 13 maj 1905, Urupgaard : Urup, Grindsted.
  9. THOMASDATTER, Anne Johanne blev født 8 apr. 1819, Sønder Urup, Grindsted.

 3. 10.  CHRISTOFFERSEN, Peder Hans blev født 1794, Påbøl, Hoven (søn af PEDERSEN, Hans Christoffer og JENSDATTER, Ane Kirstine); døde 17 apr. 1867, Eg, Grindsted; blev begravet , Denmark.

  Peder blev gift med KLOSTER, Maren Nielsdatter 25 mar. 1820, Denmark. Maren (datter af NIELSEN CLOSTER, Niels og LAURITZDATTER, Lene) blev født 10 sep. 1786, Horsbøl, Grindsted; blev døbt 13 sep. 1786; døde 12 apr. 1875, Eg, Grindsted. [Gruppeskema]


 4. 11.  KLOSTER, Maren Nielsdatter blev født 10 sep. 1786, Horsbøl, Grindsted; blev døbt 13 sep. 1786 (datter af NIELSEN CLOSTER, Niels og LAURITZDATTER, Lene); døde 12 apr. 1875, Eg, Grindsted.

  Notater:

  Om vielsen hedder det i Grindsted kirkebog: " Vi underskrevne Mænd Mads Nielsen af Eeg og Niels Nielsen af Horsbøl som Forlovere for Ungkarl Jens Madsen af Eeg og Pige Maren Nielsdatter af Horsbøl, bevidner herved at disse ikke ere hverandre nærbeslægtede ej heller besvogrede, at deres Ægteforening skulle i nogen Maade stride mod Guds Lov og Hans Majestæts Kongens udstædte Anordninger.

  Grindsted Præstegrd. d. 22 Oktobr. 1809.


  Niels Nielsen. Mads Nielsen."  Om vielsen hedder det i Grindsted kirkebog: " Vi underskrevne Mænd Mads Nielsen af Eeg og Niels Nielsen af Horsbøl som Forlovere for Ungkarl Jens Madsen af Eeg og Pige Maren Nielsdatter af Horsbøl, bevidner herved at disse ikke ere hverandre nærbeslægtede ej heller besvogrede, at deres Ægteforening skulle i nogen Maade stride mod Guds Lov og Hans Majestæts Kongens udstædte Anordninger.


  Grindsted Præstegrd. d. 22 Oktobr. 1809.  Niels Nielsen. Mads Nielsen."

  Børn:
  1. PEDERSEN, Jens blev født 8 jan. 1821, Eg, Grindsted; døde 10 maj 1871, Eg, Grindsted sogn; blev begravet , Grindsted Kirkegård.
  2. PEDERSDATTER, Anne Kirstine blev født 30 okt. 1822, Eg, Grindsted; døde 10 okt. 1910, Sønderby, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark.
  3. 5. PEDERSDATTER, Karoline Sofie blev født 2 dec. 1824, Grindsted; døde 1905, Egsgaard i Eg, Grindsted.
  4. PEDERSDATTER, Karen Sophie
  5. PEDERSDATTER, Lehne blev født 17 maj 1828; døde 26 jun. 1885, Horsbøl, Grindsted.